National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Specialty Veterinary Technician

ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

Ветеринарните техници са сърцето на ветеринарната медицина

 

Ако обичате животните, ветеринарната професия ви дава възможност да се грижите за тяхното здраве и благополучие.

Ветеринарният техник извършва профилактична, контролна и лечебна дейност: дезинфекция, дезинсекция, ваксинации, съвети за здравеопазването на животните, спазване на зоохигиенните изисквания, качеството на изхранваните фуражи, изпращане на материали в диагностичните лаборатории, даване на лекарства, поставяне на инжекции.

Нашите ученици получават обучение и опит, които включват лабораторна и клинична работа с различни видове животни. Учениците придобиват необходимите знания и сертифициране, което им позволява да продължат кариера в областта на ветеринарната медицина.

Придобилите квалификация по професията „Ветеринарен техник“ могат да се реализират в животновъдни ферми, във ветеринарни лечебници, в лаборатории за държавен ветеринарен санитарен контрол, в частни кабинети и аптеки.

Прикачени документи

ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК