National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

INNOVATION IN ACTION

Активно участие на Ветеринарният в проект "Иновации в действие".Посещение на професионална гимназия "Мария Кюри"гр.Разград.

В изпълнение на проект ,,Иновации в действие" Националната гимназия по ветеринарна медицина бе домакин на СУ,,Ангел Каралийчев" гр.Стражица. С цел обмен на добри практики учители и ученици ,заедно с директорът на училището гост имаха възможност да присъстват в иновативен урок проведен на паразитологична тема,включващ видео урок и лабораторно упражнение.В мероприятието се включиха активно и представители от РУО гр.Ловеч. Нашите гости ни изненадаха с атрактивна музикална програма, за което сърдечно им благодарим!

http://npgvm-lovech.com/novini/aktivno-uchastie-na-veterinarniyat-v-proekt-inovacii-v-deystvie.html

http://npgvm-lovech.com/novini/inovacii-v-deystvie.html