National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

History of the school

       Националната професионалната гимназия по Ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов” - гр. Ловеч е най-старото ветеринарно училище в България, което събира ученици от 14 области на страната.

      Началото е поставено през 1946 година, с  решение на Министерски съвет за създаване на държавно средно-специално училище за преработка и консервиране на хранителни продукти от животински произход. Първият директор е ветеринарния лекар д-р Цветков.

    През 1949 – 1950 година училището се трансформира, като ветеринарно - техническо училище с прием  след 9 клас  и срок  на обучение 2 години.

    През 1951 - 1952 година се преобразува в  Техникум по ветеринарна медицина с прием от 7 клас. Патрон на училището е  Адалберт Антонов Малчика . В новия учебен план се включват предимно ветеринарно-медицински клинични дисциплини и въпроси от зоохигиена и зоопрофилактика.

      От 1956  - 1957  година започва изграждане на  Учебно-опитна база, където в реални условия се провежда и до днес практиката на учениците.

      С Решение на Министерството на образованието през 2003 година  Ветеринарно-медицинския техникум е преобразуван в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов”, който освен  класик на българската литература е и известен учен в областта на ветеринарната медицина, професор по анатомия и хистология.

   През 2017 година по предложение на Министерството на образованието Министерският съвет обявява гимназията за Национална като училище с висок авторитет, капацитет и значимост.

      

 

 

Прикачени документи

01,3