National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Veterinary laboratory assistant

ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ

 

Основните дейности на ветеринарния лаборант са:

  • Извършване на манипулации, предписани и контролирани от ветеринарния лекар;
  • Вземане на проби за лабораторно изследване;
  • Дезинфекция и дезинсекцияна в животновъдни обекти и обекти за преработка на месо и мляко
  • Дейности по селекция и репродукция в областта на изкуственото осеменяване,

Ветеринарните лаборанти получават професионално обучение, което им дава възможност да работят във ферми, лаборатории, клиники, където се грижат за животни, извършват различни манипулации с животни и предоставят лабораторни анализи и тестове.