National Vocational High School of Veterinary Medicine
"Prof. Dr. D. Dimov" Lovech

Projects

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСИ : ДИГИТАЛЕН СВЯТ

теми: 

1.Представяне на информацията в компютърна система

2.Памети (RAM ROM)

3.Периферни устройства

4.Операционна система

5.Видове софтуер

6.Работа със системен софтуер

7.Работа с приложен софтуер

8.Компютърни мрежи

9.Протоколи в LAN, WAN, Internet

10.Работа с Мicrosoft office packet

11.Office 365